KVKK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

Bu kapsamda kurumunuzun niteliği gözetilmeksizin KVK Kanununa tabisiniz, KVKK ya tabi iseniz;

  • Kişisel Bilgileri ve Verileri Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ Hüküm ve Şartlarına uygun olarak işlemeli, muhafaza etmeli,

  • Kişisel Veri İşleme Envanteri Oluşturmalı,

  • KVK Kanunu Hükümlerine uygun olarak veri işleyişini sürdürmek için teknik altyapınızı tamamlamalı ve sürdürülebilir, güvenli bir hale getirmeli,

  • Kişisel Verilerin Saklama, Yok Etme, Anonimleştirme Politikalarını Hazırlamalı,

  • Kurumunuz ve İşletmeniz için Veri Sorumlusu ataması yapmalı

  • VERBİS e Kayıt olmalısınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa yönelik ,işletmenizin  satış, servis, tahsilat, muhasebe, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, üretim ve daha birçok birimin hukuki gözden incelenmesi ve KVKK tarafında atılacak adımların Veri Sorumlunuz ile kararlaştırılmasıdır.

VERBİS Üyeliği ve İşlemleri, Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması, Kurumsal Politakalar, Sözleşmeler, Gizlilik Taahhütnamelerinin Hazırlanması, Web Sitesi ve Form Analizleri, Risk Analizleri, Kurumsal İletişim, İş Sözleşmelerinin ve Disiplin Yönetmeliklerinin Hazırlanması, Eğitim ve Farkındalık Hizmetleri gibi birçok faaliyetin Danışmanlığının yapılmasıdır.

Hukuki ve İdari tedbirlerin alınmasının ardından teknik unsurların değerlendirilmesi, bilgi işlem süreçlerinin incelenmesi, yetki martisi, yetki kontrolleri, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimleri, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, şifreleme, sızma testleri, saldırı tespit ve önleme sistemleri, log kayıtları, veri maskeleme unsurları, veri kaybı önleme yazılımları, veri yedekleme, güvenlik duvarları, anti-virüs sistemleri, anahtar yönetimi gibi birçok teknik unsurun değerlendirmesinin ve danışmanlığının yapılmasıdır.

Bizimle iletişimde kalın.

En son haberler ve eğitim duyuruları hakkında gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize katılın.

whatsapp (1).png