ISO 17025: 2017 TEST VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETKİNLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR

ISO / IEC 17025: 2017, laboratuvarların yeterliliği, tarafsızlığı ve tutarlı çalışması için genel gereksinimleri belirtir. ISO / IEC 17025: 2017, laboratuvar faaliyetlerinden bağımsız olarak laboratuvar aktiviteleri gerçekleştiren tüm kuruluşlar için geçerlidir .

ISO / IEC 17025: 2017, Test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar, dünya çapında kalibrasyon ve test faaliyetleri yürüten laboratuvarlar için uluslararası referanstır. Geniş çapta güvenilir olan geçerli sonuçlar üretmek en temel noktadır.

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Standardı; Laboratuvarın Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Teknik Şartlarını açıklayan Uluslararası bir akreditasyon yani yetkilendirme standardı olup

 • Deney laboratuvarları-gerektiğinde numune alma işi dahil

 • Kalibrasyon laboratuvarları

 • Sabit laboratuvar tesislerindeki faaliyetler

 • Sabit olmayan birimlerdeki faaliyetler

 • Sabit olmayan birimlerdeki faaliyetler ( sahadaki deneyler/ kalibrasyon ve numune alımı )

Laboratuvarlarının uygulaması gereken şartları açıklayan bir standarttır.

ISO 17025 Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

 • Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

 • Laboratuar alt yapı gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması,

 • Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

 • Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

 • Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, ölçüm belirsizliği eğitimi vs.)

 • Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

 • ISO 17025 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

 • Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması ISO 17025 standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.

 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

 • Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

 • Akreditasyon denetimine iştirak Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

Bizimle iletişimde kalın.

En son haberler ve eğitim duyuruları hakkında gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize katılın.

whatsapp (1).png