ISO 17021 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI AKREDİTASYONU

ISO / IEC 17021-1: 2015, her türlü yönetim sisteminin denetimi ve sertifikasyonu sağlayan kuruluşların yetkinliği, tutarlılığı ve tarafsızlığı için ilke ve gereklilikler içerir. Çeşitli alanlarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27000 gibi) sistem belgelendirme hizmeti sunan belgelendirme kuruluşlarının verdikleri belgelerin uluslararası geçerli olabilmesi için karşılıklı tanıma antlaşmasına (MLA) imza atmış ve (EA) Avrupa Akreditasyon Formu'na üye bir akreditasyon kurumunca ilgili standartta ve kapsamda ISO 17021 standardına göre denetlenmiş ve bu denetim sonucunda yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

Sistem Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

 • Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

 • Denetçi gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması,

 • Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

 • Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

 • Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, yeterli denetçi mevcut değil ise denetçiler için baş denetçilik eğitimleri vs.)

 • Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

 • ISO 17021 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

 • Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

 • ISO 17021 standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.

 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

 • Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

 • Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

 • Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

 • Akreditasyon denetimine iştirak

 • Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

Bizimle iletişimde kalın.

En son haberler ve eğitim duyuruları hakkında gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize katılın.

whatsapp (1).png