ISO 17020 :2012 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYON DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO / IEC 17020: 2012, tetkik gerçekleştiren organların yeterliliği ve tetkik faaliyetlerinin tarafsızlığı ve tutarlılığı için gereklilikleri belirtir.

ISO / IEC 17020: 2012'de tanımlandığı gibi A, B veya C tipi muayene gövdeleri için geçerlidir ve her denetim aşaması için geçerlidir.

SO 17020 Akreditasyon standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kuran ve Teknik Şartları karşılayan uygulayan, görevleri malzemelerin, ürünlerin, kurulumların, tesislerin, proseslerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, bunların şartlara uygunluklarının belirlenmesini ve sonrasında bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesini içerebilen muayene kuruluşları , ISO 17020 Akreditasyon denetimlerinden geçerek ISO 17020 Akreditasyon Yetkisi alırlar. Bu aldıkları Yetkiye ISO 17020 Akreditasyon belgesi de denir.

SO 17020 Akreditasyon Standardı, Bir muayene kuruluşunun gösterilebilir bağımsızlığı müşterilerinin, kuruluşun muayene işini tarafsız bir şekilde gerçekleştirme yeteneğine olan güvenini güçlendiren uluslararası bir standarttır.  ISO 17020 Akreditasyon Standardı; akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. ISO 17020 Akreditasyon belgesi Uluslar arası tanınabilirlik, Belgelendirme etik ve kurallarının ciddiyetle uygulanması ve güvenilirlik anlamına gelmektedir.

Bu muayene kuruluşlarına örnek kuruluşlar;

 • Uluslararası gözetim hizmeti sunan kuruluşlar

 • Araç muayene istasyonları ve egzos emisyon ölçüm istasyonları

 • Periyodik fenni muayene hizmeti veren kuruluşlar

 • Muayene ve karşılaştırmalı uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar

 • Asansör Muayene Kuruluşları

ISO 17020 Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

 • Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

 • Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

 • Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

 • Kuruluşun alt yapı ve yetkili personel gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması,

 • Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

 • Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, numune alma teknikleri eğitimleri vs.)

 • Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

 • ISO 17020 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

 • Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü

 • İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

 • ISO 17020 standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.

 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

 • Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

 • Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

 • Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

 • Akreditasyon denetimine iştirak

 • Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

Bizimle iletişimde kalın.

En son haberler ve eğitim duyuruları hakkında gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize katılın.

whatsapp (1).png