ADR-UN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

The European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu girişimi ile 30 Eylül 1957 tarihinde imzalanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması dır. “ADR” 29 Ocak 1968 yılında yürürlüğe girdi ve fikir babası Fransızlardır.

Tehlikeli maddeleri, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını hedefler.

Taşıma sürecinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirler.

ADR konvansiyonu karayollarında seyahat ederek madde taşıyan tüm araçların güvenilir bir şekilde taşıma  yapabilmeleri için tehlikeli madde üretenlere-dolum tesislerine-araç sürücüsüne-araç sahibine, tehlikeli madde taşıyanlara-tanker üreticilerine ve kullananlara yönelik sorumlulukları, yükümlülükleri, eğitimleri, tehlikeli madde taşımasında kullanılan araçların, işaretlenmesi, etiketlenmesi ve karayollarında güvenli nakliyesi konularını içermektedir.

Söz konusu tehlikeli maddeler;


Yanıcı-patlayıcı-yakıcı-bulaşıcı-radyoaktif-aşındırıcı-özellikteki sıvı, katı ve gaz tüm maddeler

ADR /RID/IMDG YÖNETMELİĞİ– TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI İÇİN AMBALAJLAR

Bu düzenlemeler, tehlikeli maddelerin kara yoluyla (ADR) veya demir yoluyla (RID) taşınması için gereksinimleri standartlaştırmak için ONU tarafından New York’ta tanımlanmıştır. Denizle taşıma (IMDG) ve hava yoluyla taşıma (ICAO) için aynı şartlar kabul edilmiştir.

Karayolu veya deniz yoluyla tehlikeli malların taşınması için tasarlanan ambalajların sırasıyla ADR / RID ve IMDG kuralları ile uyumlu olarak sertifikalandırılması gerekmektedir.

ADR Ambalaj Sertifikasyonu (UN)

Tehlikeli maddeler taşındığından, mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımalar hariç) taşınmalıdır. Tehlikeli madde ambalajları; normal şartlar altında, maddeler dışarıya sızmayacak şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır.

Ambalaj” tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliklerinde şu şekilde tanımlanmıştır

İçerisine konulan malzemeleri muhafaza etme işlevini yerine getiren ve aşağıda belirtilen şartlara uygun mahfaza, başka bir bileşen veya malzeme:

 • 400 kg’ı aşmayan bir net kütle ihtiva etmek için tasarımlanmış,

 • 450 L’yi aşmayan bir kapasite için tasarımlanmış,

 • Birçok gazın taşınması için amaçlanmamış,

 • Birçok bulaşıcı maddenin taşınması için amaçlanmamış,

 • Birçok radyoaktif malzemenin taşınması için amaçlanmamış,

 • BM Tavsiyeleri Madde 6.5’te tarif edilen Orta Büyüklükte Dökme Taşıma Kapları kapsamına girmeyen ambalajlar yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir.

 • Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır. Bu işaret; Test Detaylarını, Üretim Tarihi, Onaylayan Ülke vb. içeren bir kodlama sistemi ardında yer almaktadır

 • Tehlikeli malların taşınması için ambalajlama aşağıdaki gibi plastik, çelik veya kartondan olabilir

  • Kovalar

  • Variller

  • Kutular

  • Çuvallar

  • Çelik şişeler

  • IBC

Bizimle iletişimde kalın.

En son haberler ve eğitim duyuruları hakkında gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize katılın.

whatsapp (1).png